ഫോട്ടോഗ്രാഫി നിർവ്വചിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്കോ ഒരു ഖണ്ഡികയോ  മതിയാകില്ല. അതിനെഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളും അതിനെ പൂർണമായും നിർവചിക്കുന്നില്ല. ആദ്യം ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു കലാരൂപം പറയും. കൃത്യതയോടെ പ്രകാശമുള്ള പെയിന്റിംഗ്. സമയം കടന്നുപോകുന്നതിൽ ഒരു മെമ്മറി ഫ്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഏകമാർഗമാണിത്. സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്തെ ഫ്രെയിമുകൾ ആകുന്ന മാജിക്.

നമ്മൾ ഒരു ഇമേജ് സമയം ഫ്രീസുചെയ്യുമ്പോൾ, കാലത്തെയും സമയത്തെയും നമ്മൾ ഫ്രെയിമുകൾ ആകുന്നു, അത് മനോഹരമായ പ്രഗൃതി ദൃശ്യങ്ങൾ ആവട്ടെ അല്ലങ്കിൽ മേശപ്പുറത് ഇരിക്കുന്ന ആവിപറക്കുന്ന ചായ കോപ്പ ആവട്ടെ. എല്ലാം നമ്മുടെ തലയിൽ ജീവനോടെ വരുന്നു. ഭാവനയുടെ ആ സ്പാർക്കുകൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ കത്തിയെരിഞ്ഞ ഓർമ്മകൾക്കൊപ്പം ചേർത്ത വെക്കാം , അത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ വികാരങ്ങളുടെ ഉത്തേജനം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഒരു മനോഹരമായ കാർണിവൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിനും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനും ഉള്ളിലെത്തിക്കും.

ഈ വേഗത്തിൽ ചലിക്കുന്ന ലോകത്തെ ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി.

ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം ഓർമ്മയുടെ 6×4 പാർക്കുകളിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സ്വതന്ത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞകാല ഓർമ്മകൾ നോക്കുന്നതിനുമും, എത്രമാത്രം അത്ഭുതകരമാണെന്നതും നമ്മുടെ കൈകളിലെ ഈ ഓർമ്മകൾ യഥേഷ്ടം നിലനിർത്താനും ഈ മിനിയേച്ചർ ലോകം ആസ്വദിക്കാനും കഴിയും. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ജിജ്ഞാസയും കുഴപ്പവും ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു വശത്തുനിന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഇത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന പഴയ ഓർമ്മകളും വികാരങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ട്, ഓഡിറ്ററികളിലെ വിടവുകൾ നികത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.

ഫോട്ടോഗ്രാഫർ നൽകുന്ന ഓരോ ചിത്രത്തിലും നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. അത് കാവ്യസ്വഭാവമുള്ളതാണ്. ചില ഫ്രെയ്മുകളിൽ പല രഹസ്യങ്ങളും ചുരുളഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് (അതിനെ പറ്റി മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ പറയാം). മറ്റു ചില ഫ്രെയ്മുകളിൽ പല നിഘൂടതകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഉണ്ട്. അവ്യക്തത ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഫോട്ടോ വളരെ രസകരമാക്കും.

ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും നിഴലുകളും ആണ് ഒരു ഫ്രെയ്മുകളെയും ജനിപ്പിക്കുന്നത്. ഇ മൂന്ന് കടകങ്ങളെയും എങ്ങനെ ഫ്രെയ്മുകളിൽ ആകുന്നു എന്നതാണ് ഓരോ ഫോട്ടോയുടേം ഭംഗി.

ഇന്ന് പ്രെഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്നതിൽ ഉപരി എല്ലാവരും ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ്. ഡിജിറ്റൽ ക്യാമെറകളുടെയും മൊബൈൽ ക്യാമെറകളുടെയും വരവോടു കൂടി എല്ലാവരും ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ്. ഇവിടെ ആണ് നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫറിന്റെ പ്രേസക്തി. കാഴ്ചകളെ പല ആംഗിളുകളിൽ കാണാൻ കഴിയുക എന്നതാണ് ഒരു നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫറിന്റെ നല്ല ക്വാളിറ്റി. ആരും കാണാത്ത കോണിൽ നിന്ന് കാഴ്ചകളെ കാണുക. അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ നന്നായി ഒപ്‌സെർവ് ചെയ്യണം. ഓരോ നിമിഷവും നമുക് മുന്നിൽ ഒരുപാട് ഫ്രെയിമുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു അത് കണ്ടത്തി ക്യാമെറയിൽ ഒതുക്കുമ്പോഴാണ് . നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആവുന്നത്.

നല്ലൊരു ക്യാമെറ ഇല്ല എന്നത് കൊണ്ട് നല്ല ചിത്രങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുന്നില്ല. നല്ലൊരു നിമിഷം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയിൽ ഉള്ള ക്യാമെറ ഏതാണോ അതാണ് ബെസ്ററ് ക്യാമെറ. ഇന്ന് മൊബൈൽ ക്യാമെറകാലിൽ പോലും മനോഹര ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുന്ന ഒട്ടനവധി പേരുണ്ട്. മാത്രമില്ല ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയകളുടെ വരവോടെ നമ്മുടെ ചിത്രങ്ങൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പെട്ടന് എത്തിക്കുവാനും ആവും…

ഒരു നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എപ്പോഴും സജ്ജമായിരിക്കണം ഏത് നിമിഷവും നമുക് മുന്നിൽ വന്നു വീഴുന്ന ഒരോ മോമെന്റുകൾക്കായി…

സോഴ്സ് : https://www.facebook.com/Chayachithrangaludelokam/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *