ടാർപ്പൻ

Share the Knowledge

ഒരിനം കാട്ടുകുതിരയാണ് ടാർപ്പൻ. ദക്ഷിണ റഷ്യ, പോളണ്ട് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു ടാർപ്പനുകൾ ഏറ്റവും അധികം കാണപ്പെട്ടിരുന്നത്.കാട്ടുകുതിരകളിൽ വംശനാശം സംഭവിച്ച ഒരിനം ആണ് ഇവ. പെരിസോഡാക്ടൈല (Perissodactyla) ജന്തുഗോത്രത്തിലെ ഇക്വിഡെ (Equidae) കുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്നു. ശാസ്ത്രനാമം: ഇക്വസ് റെസ്വാൽസ്കി മെലിനി (Equus Przewalskii gmelini). യുറോപ്യൻ കാട്ടുകുതിര എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു.

കടപ്പാട്  : ? 

Palathully

Palathully

ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍നിന്നുംശേഖരിക്കുന്നഇത്തരംപോസ്റ്റുകളുടെയഥാര്‍ത്ഥരചയിതാവിന്‍റെപേര്അവസാന ഭാഗത്ത്‌ഉണ്ടാവും . തെറ്റെങ്കില്‍ juliuskuthukallen@gmail.com എന്നവിലാസത്തില്‍അറിയിക്കുക .
Palathully
Image

ഒരു അഭിപ്രായം പറയൂ