പിരാന [ piranha ]

Share the Knowledge
12742176_245822019086660_2138567166446275311_n

പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരുൾക്കിടിലത്തോടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് പിരാന മത്സ്യം . തെക്കെ അമേരിക്കയിലെ ആമസോൺ നദിയിലാണ് പിരാനയെ കൂടുതലായും കണ്ടു വരുന്നത് . ശുദ്ധജല മത്സ്യമാണ് പിരാന . 6 മുതൽ 12 ഇഞ്ച് വരെ വലിപ്പം വരും … കൂട്ടത്തോടെയാണ് സഞ്ചാരം . വിശപ്പ് കൂടുതലാണ് ഇവക്ക് .. ആക്രമണോത്സുകത വളരെ കൂടുതലാണ് പിരാനക്ക് . മനുഷ്യരടക്കം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളേയും സധൈര്യം കൂട്ടത്തോടെ ഇവ ആക്രമിക്കും .. വളരെയേറെ മൂർച്ചയേറിയ ഉറപ്പുളള പല്ലുകളാണ് ഇവക്കുളളത്. ഏതെങ്കിലും വലിയയൊരു മൃഗത്തെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ നിമിഷ നേരം മതി അസ്തികൂടമാക്കി മാറ്റുവാൻ .. രക്തത്തെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവുണ്ട് പിരാനക്ക് .. ഭൂമിയിലെ 28,000 ഇനം മത്സ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ മത്സ്യമാണിത് കീഴ്താടി മേൽതാടിയേക്കാൾ നീളമുണ്ടാകും .. അപൂർവ്വമായേ ഇവ മനുഷ്യരെ ആക്രമിച്ചിട്ടുളളൂ

ജീവലോകം

Palathully

Palathully

ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍നിന്നുംശേഖരിക്കുന്നഇത്തരംപോസ്റ്റുകളുടെയഥാര്‍ത്ഥരചയിതാവിന്‍റെപേര്അവസാന ഭാഗത്ത്‌ഉണ്ടാവും . തെറ്റെങ്കില്‍ juliuskuthukallen@gmail.com എന്നവിലാസത്തില്‍അറിയിക്കുക .
Palathully
Image

ഒരു അഭിപ്രായം പറയൂ