വാലില്ലാ കുരങ്ങന്‍ (Gibbon)

Share the Knowledge
27-1427453871-02a-hylobates-lar-pair-of-white-and-black-01

മിസോറാമിന്റെ സംസ്ഥാന മൃഗമായ വാലില്ല കുരങ്ങന്‍ മിസോറാം ആസാം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് കണ്ട് വരുന്നത്. ഹരിതവനങ്ങളിലാണ് ഈ കുരങ്ങ് ജീവിക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്.  അസാമിലെ ഹോളോണ്‍ഗാപ്പര്‍ ഗിബ്ബണ്‍ വന്യജീവി സങ്കേതത്തില്‍ പോയാല്‍ വാലില്ലാ കുരങ്ങിനെ കാണാം. മിസോറാമിലെ ദാംപ വന്യജീവി സങ്കേതവും വാലില്ല കുരങ്ങന്റെ വിരഹ കേന്ദ്രമാണ്.

malayalam.nativeplanet.com

Palathully

Palathully

ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍നിന്നുംശേഖരിക്കുന്നഇത്തരംപോസ്റ്റുകളുടെയഥാര്‍ത്ഥരചയിതാവിന്‍റെപേര്അവസാന ഭാഗത്ത്‌ഉണ്ടാവും . തെറ്റെങ്കില്‍ juliuskuthukallen@gmail.com എന്നവിലാസത്തില്‍അറിയിക്കുക .
Palathully
Image

ഒരു അഭിപ്രായം പറയൂ