ഗോള്‍ഡന്‍ ലംഗൂര്‍ (Golden langur)

Share the Knowledge
27-1427453883-03atrachypithecus-geei-assam-2006

വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഗോള്‍ഡന്‍ ലംഗൂര്‍ എന്ന കുരങ്ങിനത്തെ പശ്ചിമ ആസാമിലാണ് കൂടുതലായും കണ്ടു വരുന്നത്. ത്രിപുരയുടെ സംസ്ഥാന മൃഗമാണ് ഈ കുരങ്ങന്‍. ഹിമാലയന്‍ ജനത ഈ കുരങ്ങിനെ ദൈവമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
ആസാമിലേയും ത്രിപുരയിലേയും വന്യ ജീവി സങ്കേതങ്ങളില്‍ ഈ കുരങ്ങിനത്തെ ധാരാളമായി കാണാം.

malayalam.nativeplanet.com

Palathully

Palathully

ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍നിന്നുംശേഖരിക്കുന്നഇത്തരംപോസ്റ്റുകളുടെയഥാര്‍ത്ഥരചയിതാവിന്‍റെപേര്അവസാന ഭാഗത്ത്‌ഉണ്ടാവും . തെറ്റെങ്കില്‍ juliuskuthukallen@gmail.com എന്നവിലാസത്തില്‍അറിയിക്കുക .
Palathully
Image

ഒരു അഭിപ്രായം പറയൂ