കസ്തൂരിമാന്‍ (Musk Deer)

Share the Knowledge
27-1427453907-05a52381420-3f007ae149-z

ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മൃഗമായ കസ്തൂരിമാന്‍ ഹിമാലയന്‍ മലനിരകളിലാണ് അതിവസിക്കുന്നത്. മനുഷ്യര്‍ അതിവസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ കസ്തൂരിമാന്‍ വരാറില്ല. ഇണയെ ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ ഇവ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശ്രവമാണ് കസ്തൂരി. അതിനാലാണ് ഈ മാനുകള്‍ക്ക് കസ്തൂരിമാന്‍ എന്ന് പേര് ലഭിച്ചത്. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കേദാര്‍നാഥ് വന്യജീവി സങ്കേതത്തില്‍ ചെന്നാല്‍ ഈ മാനുകളെ കാണാന്‍ സാധിക്കും. കസ്തൂരിമാന്‍ സങ്കേതമെന്നും ഈ വന്യജീവി സങ്കേതം അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്.

malayalam.nativeplanet.com

Palathully

Palathully

ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍നിന്നുംശേഖരിക്കുന്നഇത്തരംപോസ്റ്റുകളുടെയഥാര്‍ത്ഥരചയിതാവിന്‍റെപേര്അവസാന ഭാഗത്ത്‌ഉണ്ടാവും . തെറ്റെങ്കില്‍ juliuskuthukallen@gmail.com എന്നവിലാസത്തില്‍അറിയിക്കുക .
Palathully
Image

ഒരു അഭിപ്രായം പറയൂ