ചിത്രശലഭങ്ങളും നിശാശലഭങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങള്‍

Share the Knowledge
index (28)

index (29)

ഈ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകതകള്‍ എല്ലാ ചിത്രശലഭങ്ങള്‍ക്കും നിശാശലഭങ്ങള്‍ക്കും ബാധകമല്ല. പകല്‍ പറക്കുന്ന ചില നിശാശലഭങ്ങളുണ്ട്. ചിറകുകള്‍ നിവര്‍ത്തി വിശ്രമിക്കുന്ന പൂമ്പാറ്റകളുമുണ്ട്.എല്ലാ നിശാശലഭങ്ങളുടെയും ലാര്‍വകള്‍ ചൊറിച്ചിലുളവാക്കുന്നവയാണോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമുണ്ട്.

By വിഷ്ണു പ്രസാദ് (http://butterflykeralam.blogspot.in/)

Palathully

Palathully

ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍നിന്നുംശേഖരിക്കുന്നഇത്തരംപോസ്റ്റുകളുടെയഥാര്‍ത്ഥരചയിതാവിന്‍റെപേര്അവസാന ഭാഗത്ത്‌ഉണ്ടാവും . തെറ്റെങ്കില്‍ juliuskuthukallen@gmail.com എന്നവിലാസത്തില്‍അറിയിക്കുക .
Palathully
Image

ഒരു അഭിപ്രായം പറയൂ