നീല തീമിംഗലത്തിന്റെ ഹൃദയം

Share the Knowledge
index (13)

നീല തീമിംഗലത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ യഥാര്‍ഥ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഡമ്മി ! ഏകദേശം 600 കിലോ ഭാരമുള്ള തീമിംഗല ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രധാന രക്ത കുഴലില്‍ ( aorta ) കൂടി ഒരു മനുഷ്യന് ഞുഴഞ്ഞു കയറാം !! 

 

Palathully

Palathully

ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍നിന്നുംശേഖരിക്കുന്നഇത്തരംപോസ്റ്റുകളുടെയഥാര്‍ത്ഥരചയിതാവിന്‍റെപേര്അവസാന ഭാഗത്ത്‌ഉണ്ടാവും . തെറ്റെങ്കില്‍ juliuskuthukallen@gmail.com എന്നവിലാസത്തില്‍അറിയിക്കുക .
Palathully
Image

ഒരു അഭിപ്രായം പറയൂ