ഏറ്റവും വലിയ ഏകശിലാസ്‌തംഭം!

Share the Knowledge
index (14)

ഇതുവരെ കുഴിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഏകശിലാസ്‌തംഭം ആണ് ലബനോണിലെ Stone of the Pregnant Woman. റോമൻ ഭരണകാലത്തെ ഏതോ നിർമ്മിതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇത് . വന്ധ്യകളായ സ്ത്രീകൾ ഈ കല്ലിൽ സ്പർശിച്ചാൽ അവരുടെ വന്ധ്യത മാറും എന്നായിരുന്നു പഴയ വിശ്വാസം .  

Palathully

Palathully

ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍നിന്നുംശേഖരിക്കുന്നഇത്തരംപോസ്റ്റുകളുടെയഥാര്‍ത്ഥരചയിതാവിന്‍റെപേര്അവസാന ഭാഗത്ത്‌ഉണ്ടാവും . തെറ്റെങ്കില്‍ juliuskuthukallen@gmail.com എന്നവിലാസത്തില്‍അറിയിക്കുക .
Palathully
Image

ഒരു അഭിപ്രായം പറയൂ