ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം !

Share the Knowledge
index (17)

എയ്ഞ്ചൽ ഫോൾസ്

Tallest uninterrupted water fall in the world ! Angel Falls in Venezuela

979 m ഉയരത്തിൽ നിന്നും കുതിച്ചു ചാടുന്ന വെനിസ്വൊലയിലെ എയ്ഞ്ചൽ ഫോൾസ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം. Canaima നാഷണൽ പാർക്കിലെ Auyantepui മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നാണ് ഇത് താഴേക്കു പതിക്കുന്നത്. ഇത് UNESCO യുടെ World Heritage site ആണ്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ ആദ്യമായി വിമാനം പറത്തിയ അമേരിക്കാൻ വൈമാനികാൻ ആയ Jimmie Angel ന്റെ പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. കൊടും കാടിന് നടുവിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു കഴിയുന്ന ഈ ഉയരക്കാരനെ കാണാൻ പക്ഷെ വിമാനത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും!
https://www.youtube.com/watch?v=ojHqLW_AS4Y

Palathully

Palathully

ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍നിന്നുംശേഖരിക്കുന്നഇത്തരംപോസ്റ്റുകളുടെയഥാര്‍ത്ഥരചയിതാവിന്‍റെപേര്അവസാന ഭാഗത്ത്‌ഉണ്ടാവും . തെറ്റെങ്കില്‍ juliuskuthukallen@gmail.com എന്നവിലാസത്തില്‍അറിയിക്കുക .
Palathully
Image

ഒരു അഭിപ്രായം പറയൂ