സാക്കി സാക്കി

Share the Knowledge

വടക്കന്‍ കൊളംബിയ മുതല്‍ മധ്യബ്രസീല്‍വരെയുള്ള ആമസോണ്‍ കാടുകളാണ് പിത്തേസിയ ജീനസിലുള്ള സാക്കി സാക്കിയുടെ ആവാസകേന്ദ്രം. അരമീറ്റര്‍വരെ ഉയരവും രണ്ടുകിലോ ഭാരവുമുള്ള കൊച്ചുകുരങ്ങുകളാണിവ. ജീവിക്കുന്ന മരത്തില്‍നിന്ന് അപൂര്‍വമായേ ഇവ പുറത്തുപോവാറുള്ളൂ. സാക്കി സാക്കിയെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനാവാതെപോയതും ഈ പ്രത്യേകതകൊണ്ടാവാം.ആമസോണില്‍ ഏറ്റവുമധികം വനനശീകരണം നടക്കുന്ന മേഖലയിലാണ് സാക്കി സാക്കിയുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വംശനാശഭീഷണിയിലാണ് അപൂര്‍വ കുരങ്ങുവംശം. 

Palathully

Palathully

ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍നിന്നുംശേഖരിക്കുന്നഇത്തരംപോസ്റ്റുകളുടെയഥാര്‍ത്ഥരചയിതാവിന്‍റെപേര്അവസാന ഭാഗത്ത്‌ഉണ്ടാവും . തെറ്റെങ്കില്‍ juliuskuthukallen@gmail.com എന്നവിലാസത്തില്‍അറിയിക്കുക .
Palathully
Image

ഒരു അഭിപ്രായം പറയൂ