പാമ്പിന്റെ പ്രജനനരീതികൾ

Share the Knowledge

ഓരോ ജീവിവര്‍ഗ്ഗവും തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക്‌ ജന്മം നല്‍കുന്നത് ഒരേ രീതിയില്‍ ആയിരിക്കും.മുട്ടയിടുക യാണെങ്കില്‍ ആ  ജീവിവര്‍ഗ്ഗം മുഴുവന്‍ മുട്ട തന്നെയാണ് ഇടുക.പ്രസവിക്കുകയാനെങ്കില്‍ ആ ജീവി വര്‍ഗ്ഗം മുഴുവന്‍ പ്രസവിക്കുക തന്നെയാവും ചെയ്യുക.

പക്ഷെ പാമ്പ് വര്‍ഗ്ഗം കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക്‌ ജന്മം നല്‍കുന്നത് വ്യത്യസ്ഥ രീതികളില്‍ ആണ്.പാമ്പുകളുടെ വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നാല് രീതിയില്‍ ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക്‌ ജന്മം നല്‍കുന്നത്.ഭൂമിയിലെ എഴുപത് ശതമാനം പാമ്പുകളും 

മുട്ടയിടുന്നവയാണ്.മുട്ടയിടുന്നവയില്‍തന്നെ അടയിരിക്കുന്നതും,അടയിരിക്കാത്ത പാമ്പുകളും ഉണ്ട്.

ചേര,മൂര്‍ഖന്‍ എന്നിവ മുട്ടയ്ക്ക് അടയിരിക്കുന്ന പാമ്പുകളാണ്.ശരീരത്തിന്‍റെ ചില പ്രത്യേക അറകളില്‍ മുട്ടയിട്ട് പാകമാവുമ്പോള്‍ പ്രസവിക്കുന്ന പാമ്പുകള്‍ ഉണ്ട്.അണലി വര്‍ഗ്ഗം മുഴുവന്‍ ഈ രീതിയില്‍ ആണ് കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക്‌ ജന്മം നല്‍കുന്നത്.മുട്ടയോന്നും ഇടാതെ സസ്തനികളെപ്പോലെ പ്രസവിക്കുന്ന പാമ്പുകളാണ് 

അനകൊണ്ട,ബോവ കണ്‍സ്ട്ടിക്റ്റര്‍ തുടങ്ങിയവ.

കുരുടി പാമ്പുകള്‍ ഇണ ചെരാറില്ല,ഈ വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ആണ്‍ പാമ്പുകള്‍ ഇല്ല.പെണ്‍പാമ്പുകള്‍ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇണ ചേരാതെ മുട്ടയിടുന്ന ഇവയുടെ പ്രജനനത്തെ അനിഷേക ജനനം എന്നാണ്  പറയുക.ഇങ്ങനെ നാല് രീതിയില്‍ ആണ് പാമ്പുകള്‍ പ്രജനനം നടത്തുന്നത്.

പാമ്പുകളുടെ മുട്ടയ്ക്ക് പുറംതോടിന് കട്ടിയുണ്ടാകില്ല.

ഊതി വീര്‍പ്പിച്ച ഒരു ബലൂണില്‍ തൊടുന്ന അനുഭവമാണ് ഇതില്‍ തൊട്ടാല്‍ ഉണ്ടാവുക. 

ചിത്രത്തിൽ ഉള്ളത് കറുത്ത ചേരയാണ് .

By Dinesh M I

Palathully

Palathully

ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍നിന്നുംശേഖരിക്കുന്നഇത്തരംപോസ്റ്റുകളുടെയഥാര്‍ത്ഥരചയിതാവിന്‍റെപേര്അവസാന ഭാഗത്ത്‌ഉണ്ടാവും . തെറ്റെങ്കില്‍ juliuskuthukallen@gmail.com എന്നവിലാസത്തില്‍അറിയിക്കുക .
Palathully
Image

ഒരു അഭിപ്രായം പറയൂ