ഒറ്റയ്ക്കൊരു പള്ളി പണിയുന്ന മനുഷ്യന്‍ !

Share the Knowledge

സ്പെയിനിലെ മഡ്രിഡിൽ 1961 മുതൽ ഒരു പള്ളി പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഡോൺ ജസ്റ്റോ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ജസ്റ്റോ ഗാലഗോ മാർട്ടിനോ ആണ് ഇതിന്റെ ശില്പിയും പണിക്കാരനും കാര്യസ്ഥനും എല്ലാം. കത്തോലിക്കാസഭയിലെ ഒരു സന്യാസി ആയിരുന്ന ഇദ്ദേഹം, തനിക്ക് പിടിപെട്ട ക്ഷയാരോഗത്തിൽനിന്നും സൗഖ്യം നല്കിയ്തിനുള്ള ആദരസൂചകമായി ദൈവമാതാവിന്റെ പേരിലാണ് പള്ളി പണിയുന്നത്. ഞായറാഴ്ച ഒഴികെ ആഴ്ചയിൽ 6 ദിവസവും രാവിലെ 6 മണി മുതൽ ജസ്റ്റോ പണി തുടങ്ങുന്നു. ദിവസവും ഏതാണ്ട് 10 മണിക്കൂറോളം പണി തുടരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പണി ഏതാണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. ചുരുക്കം ചില സഹായങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ എല്ല ജോലികളും ഇദ്ദേഹം തന്നെ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഉപയോഗശൂന്യമായ കെട്ടിടനിർമാണ സാമഗ്രികളും ചില ഇഷ്ടിക ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഇഷ്ടികയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളുമാണ് പള്ളിപണിയുടെ അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കൾ. ഇക്കാലത്തിനിടക്ക് ഒരിക്കൽപോലും ക്രയ്‌നോ മറ്റു യൻത്രസമഗ്രികളോ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ജസ്റ്റോ യുടെ വാക്കുകൾ പ്രകാരം 2 കൊല്ലത്തിനകം പള്ളി പണി പൂർത്തിയാവേണ്ടതാണ്.

Image

ഒരു അഭിപ്രായം പറയൂ