കംഗാരു എലി ( kangaroo rat)

Share the Knowledge
12734232_245790025756526_1985348985961572046_n

തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു തുളളി വെളളം കുടിക്കാത്ത ഏക ജീവിയാണ് ഈ ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞൻ സഞ്ചി മൃഗം. അവക്ക് ജീവിക്കാനാവശ്യമായ മുഴുവൻ വെളളവും അവ തിന്നുന്ന ഉണങ്ങിയ വിത്തുകളിൽ നിന്നും അന്നജം ,കൊഴുപ്പ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് അവയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു . രാത്രിയിലാണ് ആഹാരം തേടിയിറങ്ങുന്നത് പകൽ സമയങ്ങളിൽ മാളത്തിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ് കൂടുന്നതിനാൽ ശരീരത്തിലെ ഈർപ്പം നഷ്‌ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും . വടക്കേ അമേരിക്കയിലാണ് ഇവ ധാരാളം കാണപ്പെടുന്നത് .. സ്വന്തമായി കൊച്ചുമാളമുണ്ടാക്കി ഒറ്റക്ക് കഴിയാനാണ് പാവത്തിന് താൽപര്യം .. കംഗാരുവിനെപ്പോലെ കാലുകൾ നീളമുളളതും കൈകൾ ചെറുതുമാണ് ചാടി ചാടിയാണ് നടപ്പ് … സഞ്ചി മൃഗമാണ് [Marsupialia ] ഉദരത്തിലുളളസഞ്ചിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. നിരുപദ്രവകാരിയായ കംഗാരു എലിക്ക് ധാരാളം ശത്രുക്കളുണ്ട്. പരുന്തുകളും , പാമ്പുകളും , കുറുക്കൻമാരും ….

ജീവലോകം

Palathully

Palathully

ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍നിന്നുംശേഖരിക്കുന്നഇത്തരംപോസ്റ്റുകളുടെയഥാര്‍ത്ഥരചയിതാവിന്‍റെപേര്അവസാന ഭാഗത്ത്‌ഉണ്ടാവും . തെറ്റെങ്കില്‍ juliuskuthukallen@gmail.com എന്നവിലാസത്തില്‍അറിയിക്കുക .
Palathully
Image

ഒരു അഭിപ്രായം പറയൂ