വിഷം ചിറകില്‍ ഒളിപ്പിച്ച പക്ഷി

Share the Knowledge

ജോണ്‍ ഡുംബാഷര്‍ എന്ന പക്ഷിനിരീക്ഷകന്‍ 1989ല്‍ ആഫ്രിക്കയിലെ പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയയില്‍ പക്ഷികളെക്കുറിച്ച്
പഠിക്കുകയായിരുന്നു.ജോണും കൂട്ടരും വിരിച്ച വലയില്‍ നിരവധി പക്ഷികള്‍ വന്ന് പെട്ടു.കൂട്ടത്തില്‍ പിറ്റൂയി എന്ന പക്ഷികളും ഉണ്ടായിരുന്നു.പിറ്റൂയി പക്ഷികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനിടയില്‍ പക്ഷികള്‍ ജോണിന്‍റെ ശരീരത്തില്‍ മാന്തുകയും ,കടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു.മുറിവേറ്റ ഭാഗം ഉമിനീരുകൊണ്ട് കൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടയില്‍ ജോണിന്‍റെ ചുണ്ടുകള്‍ വിറക്കുകയും പൊള്ളുകയും ചെയ്തു.ജോണിന്‍റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവര്‍ക്കും ഇതേ അനുഭവം ഉണ്ടായി.പിന്നീട് പിറ്റൂയി പക്ഷിയുടെ തൂവല്‍ വിശദമായി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അതില്‍ ആല്‍ക്കലോയ്ഡ് കലര്‍ന്ന മാരക വിഷം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സില്‍ ആയത്.പിറ്റൂയി പക്ഷികള്‍ ചില വിഷ കീടങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കാറുണ്ട്.അതുകൊണ്ടാണ് പിറ്റൂയിക്ക് മാരക വിഷം ഉള്ളത്.ശത്രുക്കളില്‍ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനാണ് ഈ പക്ഷി വിഷം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിറ്റൂയിയുടെ തൊലിയിലും തൂവലിലും ഒക്കെ കൊടും വിഷം ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്.എങ്കിലും ന്യൂ ഗിനിയയിലെ മനുഷ്യര്‍ ഈ പക്ഷിയുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കാറുണ്ട്.ഭംഗിയുള്ള പക്ഷിയാണ് പിറ്റൂയി.അതേസമയം ഭയപ്പെടേണ്ട പക്ഷിയുമാണ് പിറ്റൂയി.

BY Dinesh Mi

Palathully

Palathully

ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍നിന്നുംശേഖരിക്കുന്നഇത്തരംപോസ്റ്റുകളുടെയഥാര്‍ത്ഥരചയിതാവിന്‍റെപേര്അവസാന ഭാഗത്ത്‌ഉണ്ടാവും . തെറ്റെങ്കില്‍ juliuskuthukallen@gmail.com എന്നവിലാസത്തില്‍അറിയിക്കുക .
Palathully
Image

ഒരു അഭിപ്രായം പറയൂ