കൊരണ്ടി

Share the Knowledge
10553521_1514588988775594_8129505510518462683_n

ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് കൊരണ്ടി. പലക, മുട്ടിപ്പലക എന്നീപേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നു. പൊതുവേ തടി കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്, ഫൈബർ എന്നിവയിലുള്ള കൊരണ്ടികളും ലഭ്യമാണ്. തടി നിർമ്മിതമായ കൊരണ്ടിയിൽ രണ്ടു കാലുകൾ ഉണ്ടാകും. പണ്ട് കേരളത്തിലെ അടുക്കളകളിലെ പ്രധാന ഇരിപ്പിടമായിരുന്നു ഇത്. ഇന്നും ചില വീടുകളിൽ കാണാം.

Kalappa
Palathully

Palathully

ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍നിന്നുംശേഖരിക്കുന്നഇത്തരംപോസ്റ്റുകളുടെയഥാര്‍ത്ഥരചയിതാവിന്‍റെപേര്അവസാന ഭാഗത്ത്‌ഉണ്ടാവും . തെറ്റെങ്കില്‍ juliuskuthukallen@gmail.com എന്നവിലാസത്തില്‍അറിയിക്കുക .
Palathully
Image

ഒരു അഭിപ്രായം പറയൂ