കോരിക

Share the Knowledge
10462832_1514587102109116_2918897467438735145_n

പണ്ട് നിലത്തിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ചോറു വിളമ്പാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണമാണു കോരിക. ഇത് മരം കൊണ്ടും ഓടുകൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. താരതമ്യേന വലിപ്പം കൂടുതലായതുകാരണം ഊൺമേശകളിൽ ഉപയോഗിക്കാനാകാത്തതുകൊണ്ട് പ്രചാരത്തിലില്ലാതായി.

Kalappa
Palathully

Palathully

ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍നിന്നുംശേഖരിക്കുന്നഇത്തരംപോസ്റ്റുകളുടെയഥാര്‍ത്ഥരചയിതാവിന്‍റെപേര്അവസാന ഭാഗത്ത്‌ഉണ്ടാവും . തെറ്റെങ്കില്‍ juliuskuthukallen@gmail.com എന്നവിലാസത്തില്‍അറിയിക്കുക .
Palathully
Image

ഒരു അഭിപ്രായം പറയൂ