ഓട്ടുരുളി

Share the Knowledge
10447838_1514568005444359_7246855445482098795_n

കേരളത്തിലെ വീടുകളിൽ പാചകത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാത്രമാണ്‌ ഉരുളി. വ്യവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹോട്ടലുകളിലും, സദ്യകളിലും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉരുളികൾക്ക് അരമിറ്റർ മുതൽ ഒന്നര മീറ്റർ വരെ വ്യാസമുണ്ടാകാറുണ്ട്. വീടുകളിൽ പൊതുവെ ഇതിന്റെ ചെറിയ വലിപ്പമുള്ളതാണ്‌ കണ്ടുവരുന്നത്. വട്ടത്തിൽ അകത്ത് അൽ‌പം കുഴിയുള്ള രീതിയിലുള്ളതാണ്‌ ഈ പാത്രങ്ങൾ.

Kalappa
Palathully

Palathully

ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍നിന്നുംശേഖരിക്കുന്നഇത്തരംപോസ്റ്റുകളുടെയഥാര്‍ത്ഥരചയിതാവിന്‍റെപേര്അവസാന ഭാഗത്ത്‌ഉണ്ടാവും . തെറ്റെങ്കില്‍ juliuskuthukallen@gmail.com എന്നവിലാസത്തില്‍അറിയിക്കുക .
Palathully
Image

ഒരു അഭിപ്രായം പറയൂ