താറാവ്

Share the Knowledge

ആയിരക്കണക്കിന് വര്‍ഷങ്ങളായി മനുഷ്യര്‍ താറാവുകളുമായി ചങ്ങാത്തത്തില്‍ ആയിട്ട്.ഇന്ന് നൂറിലധികം ജനുസ്സില്‍പ്പെട്ട താറാവുകള്‍ ഉണ്ട്.കൃഷി എന്ന നിലയില്‍ കോഴി കഴിഞ്ഞാല്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നില്‍ക്കുന്നത് താറാവ് ആണ്.രുചിയുള്ള മാംസം എന്ന നിലയില്‍ പല താറാവുകളും പ്രസിദ്ധരാണ്.എന്നാല്‍ പ്രത്യുത്പാദന അവയവത്തിന്‍റെ വലിപ്പം കാരണം ഗിന്നസ് ബുക്കില്‍ കയറിയ താറാവാണ്‌ അര്‍ജെന്‍റ്റീനയില്‍ കാണുന്ന തടാക താറാവ്.അര്‍ജെന്‍റ്റീന,ചിലി ബ്രസീല്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഈ താറാവുകളെ കണ്ടുവരുന്നത്‌.സാധാരണനിലയില്‍ ചുരുണ്ട് നില്‍ക്കുന്ന പ്രത്യുത്പാദന അവയവം ഉദ്ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ താറാവിനെക്കാളും നീളം ഉണ്ടാവും. പലപ്പോഴും നിര്‍ബന്ധമായി ഇണ ചേരാന്‍ ഈ താറാവുകള്‍ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്.പെണ്‍താറാവ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതിനാല്‍ ചിലപ്പോള്‍ കൃത്യമായ ഇണ ചേരല്‍ നടക്കാറില്ല.അഞ്ചു മുതല്‍ ഏഴ് വയസ്സുവരെയാണ് ഈ താറാവുകളുടെ ആയുസ്സ്.

Dinesh Mi

Palathully

Palathully

ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍നിന്നുംശേഖരിക്കുന്നഇത്തരംപോസ്റ്റുകളുടെയഥാര്‍ത്ഥരചയിതാവിന്‍റെപേര്അവസാന ഭാഗത്ത്‌ഉണ്ടാവും . തെറ്റെങ്കില്‍ juliuskuthukallen@gmail.com എന്നവിലാസത്തില്‍അറിയിക്കുക .
Palathully
Image

ഒരു അഭിപ്രായം പറയൂ