ബനാന സ്ലഗ് അഥവാ പഴം ഒച്ചുകള്‍

Share the Knowledge

ഗാസ്ട്രോപോഡ എന്ന കാക്ക വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പ്പെട്ട ജീവിയാണ് ഒച്ച്‌.കട്ടിയുള്ള പുറംതോട് ഉള്ളവയും , പുറംതോട് ഇല്ലാത്തതുമായ ഒച്ചുകള്‍ ഉണ്ട്.ലോകത്ത് അഞ്ചായിരത്തില്‍പരം ഇനം ഒച്ചുകള്‍ ഉണ്ട്.കരയിലും കടലിലും ,ശുദ്ധജലത്തിലും ജീവിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഒച്ചുകളും ഉണ്ട്.അക്കാറ്റിന ഫുലിക്ക എന്ന ശാസ്ത്രനാമമുള്ള ആഫ്രിക്കന്‍ ഒച്ചുകളെയാണ് കേരളത്തില്‍ കണ്ടുവരുന്നത്‌.1970ല്‍ പാലക്കാട് ജില്ലയില്‍ വെച്ചാണ് ഇവയെ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്.വടക്കേ അമേരിക്കയില്‍ കാണുന്ന ബനാന സ്ലഗ് അഥവാ പഴം ഒച്ചുകള്‍ പല കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടും പ്രസിദ്ധരാണ്. നെന്ത്രപ്പഴത്തിന്‍റെ ആകൃതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവയെ പഴം ഒച്ചുകള്‍ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കട്ടിയുള്ള ആവരണം ഇവയ്ക്ക് ഇല്ല.പൊതുവേ ഒച്ചുകള്‍ ഉഭയലിംഗ ജീവികളാണ് എങ്കിലും ചില സമയങ്ങളില്‍ പഴം ഒച്ചുകള്‍ മറ്റു പഴം
ഒച്ചുകളുമായി ഇണ ചേരാറുണ്ട്.തലയില്‍ ആണ് ഇവയുടെ പ്രത്യുത്പാദനഅവയവം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
നീളം കൂടിയ പ്രത്യുത്പാദന അവയവം ഉള്ള ജീവി എന്ന നിലയില്‍ പഴം ഒച്ച്‌ ഏറെ പ്രസിദ്ധി നേടിയ ജീവിയാണ്.ഇണ ചേരുന്ന സമയത്ത് ലൈംഗീകഅവയവം പരസ്പരം കടിച്ചു തിന്നുകളയുന്നത് ഇവക്കിടയില്‍ സാധാരണമാണ്.
ഒരിക്കല്‍ ഈ അവയവം നഷ്ട്ടപ്പെട്ടാല്‍ പിന്നെ മുളച്ചു വരാറില്ല.അമേരിക്കയില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒച്ചുകളാണ് പഴം ഒച്ചുകള്‍.അന്‍പത് മുതല്‍ എഴുപത് വരെ മുട്ടകള്‍ ഇടുന്ന പഴം ഒച്ചുകളുടെ പരമാവധി ആയുസ്സ് ആറു വര്‍ഷമാണ്‌.

BY ‎Dinesh Mi 

Palathully

Palathully

ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍നിന്നുംശേഖരിക്കുന്നഇത്തരംപോസ്റ്റുകളുടെയഥാര്‍ത്ഥരചയിതാവിന്‍റെപേര്അവസാന ഭാഗത്ത്‌ഉണ്ടാവും . തെറ്റെങ്കില്‍ juliuskuthukallen@gmail.com എന്നവിലാസത്തില്‍അറിയിക്കുക .
Palathully
Image

ഒരു അഭിപ്രായം പറയൂ