പലതുള്ളി
Collecting Knowledge for you !
Author

Prince Joseph

ആയോധന കലകളുടെ ചരിത്രം പാർട്ട് 3. കപ്പുവേര നൃത്തത്തിന് സമാനമായ ചലനങ്ങൾ ഉള്ള ആയോധന കലയാണ് കപ്പുവെര ഇതിന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ രേഖകൾ ഒന്നും ലഭ്യമല്ല.കാഴ്ചയിൽ അത്ര അപകടകാരി ആയി തോന്നുകയില്ലായെങ്കിലും കപ്പുവേരയുടെ ടെക്നിക്കുകളെ അത്ര വിലകുറച്ച് കാണരുത്.ചടുലമായ നൃത്തച്ചുവടുകൾക്കിടെയിൽ അവസരം…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

മോവാതായുടെ ചരിത്രം മോവാതായ് അല്ലെങ്കിൽ തായ് ബോക്സിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാരകമായ ഈ ആയോധന കല തായ്‌ലൻഡ് ജനതയുടെ സാംസ്‌കാരിക കല കൂടിയാണ്.ശരീരം മുഴുവനും ഒരു ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ആയോധന കലയുടെ ഉത്ഭവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള കൃത്യമായ ചരിത്രം ലഭ്യമല്ല.പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബർമാക്കാർ അന്നത്തെ…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

മന്‍സൂര്യ കുങ്ഫുവിന്‍റെ ചരിത്രം. കേരളത്തിലെ കുങ്ഫൂവിന്‍റെ ചരിത്രം പഠിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അതില്‍ മന്‍സൂര്യ കുങ്ഫുവിന് ഒരു സ്ഥാനം നിശ്ചയമായും ഉണ്ടാകും.ഇന്ന് നിരവധി കുങ്ഫൂവിലെ ശൈലികള്‍ കേരളത്തില്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും ആദ്യകാലത്ത് വിരലില്‍ എണ്ണാവുന്ന ശൈലികള്‍ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിലൊന്നാണ് മന്‍സൂര്യ കുങ്ഫു. മറ്റൊന്ന് ചൈനീസ്…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More