പലതുള്ളി
Collecting Knowledge for you !

Facts

കിഴക്കിന്റെ ഇടി എന്ന് ഹോളിവുഡ് ആദ്യം വിശേഷിപ്പിച്ചത് സാക്ഷാൽ ബ്രൂസ്‌ലിയെ ആണ്.ഇന്നും നിഗൂഢതയുടെ പരിവേഷം ചാർത്തി ഒരു സമസ്യ ആയി നിൽക്കുന്നു.ബ്രൂസ്‌ലിയുടെ മരണം.ബ്രൂസ്‌ലിയെക്കുറിച്ച് പലരും ഇതിനോടകം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു.രംഗബോധമില്ലാത്ത ഒരു കോമാളിയെപ്പോലെ മരണം അകാലത്തിൽ കൊണ്ട് പോയിയെങ്കിലും അന്നും ഇന്നും ആയോധനകലാ…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

മാഡ് ജാക്ക് ആധുനിക കാലത്തെ യുദ്ധമുഖങ്ങളിൽ വാളും പരിചയും അമ്പും വില്ലും ഗതയും കുന്തവുമൊക്കെ പ്രയോജനരഹിതങ്ങൾ ആണ്.എന്നാൽ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ വാളും അമ്പും വില്ലും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സൈനികൻ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്ന കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ. സംഭവം സത്യമാണ് അയാൾ ചെയ്ത…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

ഇന്നത്തെ കാശ്മീരിലെ പല സ്ഥലനാമങ്ങളും സഹസ്രാബ്ദങ്ങളോളം പഴക്കമുള്ള പേരുകൾ ലോപിച്ചുണ്ടായവയാണ് . ഇതിനു ഒരുദാഹരണമാണ് പശ്ചിമ കാശ്മീരിലെ സോപോർ . ഒൻപതാം ശതകത്തിൽ കാശ്മീർ ഭരിച്ചിരുന്ന ഉത്പല രാജവംശത്തിലെ രാജാവായിരുന്ന അവന്തി വർമ്മന്റെ മന്ത്രിയും ചീഫ് എൻജിനീയറും ഒക്കെയായിരുന്നു അമാത്യ സുയ്യ.…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail
Facts

ലിംഗം

by Vinoj Appukuttan
by Vinoj Appukuttan

ലിംഗം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം മലയാളത്തിൽ പുരുഷലൈംഗികാവയവം,അപ്പോൾ പുല്ലിംഗം?/സ്ത്രീലിംഗം? ലിംഗമെന്നത് സംസ്കൃത പദമാണ്,ചിഹ്നം, അടയാളം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം.ആ ഭാഷയിൽ അതെവിടേയും ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ മലയാളത്തിലാവുബോൾ അതൊരു അശ്ലീല വാക്കായി തോന്നും.രഹസ്യാവയവങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിസർജനവും ലൈംഗിക ബന്ധവുമൊക്കെ പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ നേരിട്ട് ഈ…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

ആളില്ലാ വിമാനങ്ങൾ അഥവാ ഡ്രോണുകൾ ഇപ്പോൾ യുദ്ധങ്ങളിലും മറ്റു സൈനിക ഓപ്പറേഷനുകളിലും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് . പോര്വിമാനനഗളിൽ നിന്നൊച്ചട്ട വിമാനങ്ങളിൽനിന്നോ വൈമാനിയ്ക്കണേ ഒഴിവാക്കുക എന്നത് പരമ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് . ഒന്നാമത് വിമാനം വെടിവച്ചിട്ടാലും ആൾനാശം ഉണ്ടാവില്ല . ഒരു…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More