പലതുള്ളി
Collecting Knowledge for you !

Science

ഇന്ന് പല രാജ്യങ്ങളും ചാന്ദ്ര പേര്യ വേഷങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് .ചന്ദ്രനിലേക്ക് ആദ്യ പര്യവേക്ഷണപേടകം വിക്ഷേപിച്ചിട്ടു ഇപ്പോൾ 60 വര്ഷം പിന്നി ട്ടിരിക്കുന്നു. ചന്ദ്രനെ ലക്ഷ്യമാക്കി വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യ പര്യവേക്ഷണ പേടകമായിരുന്നു സോവ്യറ്റ് യൂണിയന്റെ ലൂണ 1 . പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങാൻ…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

”ഞാൻ മരണമാണ്,ലോകത്തിന്റെ അന്തകൻ” അണുബോംബ് പരീക്ഷണത്തിനുശേഷം ഓപ്പൺഹൈമർ പറഞ്ഞതാണിത്.ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ അണുബോംബ് പരീക്ഷണമാണ് ട്രിനിറ്റി ടെസ്റ്റ്.ലിറ്റിൽബോയും ഫാറ്റ്മാനും (അണുബോംബുകൾ) ജപ്പാനിൽ വർഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അമേരിക്ക 1945 ജൂലൈ 16ന് ന്യൂ മെക്സിക്കോയിലെ മരുപ്രദേശമായ അലമൊഗോർഡയിൽ നടത്തിയതാണ് ട്രിനിറ്റി.100 മീറ്ററോളം ഉയരമുള്ള ടവറിൽ…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

1969 ജൂലൈ 16 നു വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട അപ്പോളോ 11 1969 ജൂലൈ 19 ചാന്ദ്ര ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അപ്പോളോ ലൂണാർ ലാൻഡർ ജൂലൈ 20 നു ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു . പക്ഷെ ചന്ദ്രയാൻ -2 വിക്ഷേപിച്ചു അൻപതിലേറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞേ…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി ശാസ്ത്രീയ വിവരണം തന്നത് BCE അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗ്രീക്കുകാരനായ അനാക്സഗോറസാണ്.സൂര്യപ്രകാശംമൂലമാണ് ചന്ദ്രൻ തിളങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞതിന് അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിലടക്കുകയും നാടുകടത്തുകയും ചെയ്തു.ഗ്രീക്കുചിന്തകർ ചന്ദ്രനിലെ ഇരുണ്ട ഭാഗങ്ങളെ മറിയ എന്നു വിളിച്ചത് സമുദ്രം എന്നർത്ഥത്തിലാണ് ഉയർന്ന ഭാഗം ടെറ.പണ്ടു നിരീക്ഷിച്ചവർ…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

അപ്പോളോ ലൂണാർ മൊഡ്യൂൾ എന്ന പേടകമാണ് 1969 ജൂലൈ 20 നു ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചത് . അമേരിക്കയുടെ ചാന്ദ്ര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായൊരുന്നു അപ്പോളോ ലൂണാർ മൊഡ്യൂൾ. ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപധതിൽ വച്ച് അപ്പോളോ സർവീസ് മൊഡ്യൂ ളും അപ്പോളോ ലൂണാർ…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More