പലതുള്ളി
Collecting Knowledge for you !

World of Internet

World of Internet

Y2K38

by Vinoj Appukuttan
by Vinoj Appukuttan

എന്റെ ഫോണിലെ കലണ്ടറിന്റെ screenshot നോക്കുക.2037 വർഷം വരെ മാത്രം. നിങ്ങളുടെ ഫോണിലും എത്ര വരെയുണ്ടെന്ന് നോക്കുക.കഴിഞ്ഞപോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലൊ Y2K38 (year 2038 ), അതെന്താണെന്നാൽ C ഭാഷയുടെ ചെറിയൊരു പോരായ്മയാണ് (C ഭാഷ എന്താണെന്ന് പറയാം).തിയതികൾ 1970 ജനുവരി 1…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail
World of Internet

Y2K

by Vinoj Appukuttan
by Vinoj Appukuttan

നമ്മൾ തിയതി എഴുതുന്നത് 20/09/2019 (DMY) എന്ന രീതിയാണ്. ഇതാണ് ലോകത്തേറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതും.അമേരിക്കയിൽ 09/20/2019 (MDY)എന്ന രീതിയും ചൈനയിൽ 2019/09/20 (YMD)എന്നുമാണ്.ഈ മൂന്ന് രീതിയും പറയുവാൻ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ഉദാ: പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം.ഒരു രാജ്യത്ത് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രീതിയും…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

ഇന്റർനെറ്റ് അഡ്രസ്സിനെയാണ് URL(Uniform Resource Locator) എന്ന് പറയുക.ഫേസ്ബുക്കിന്റെ URL http://www.Facebook.com എന്നാണ്.ഇതിന് പലഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തെ http(hyper text transfer protocol) എന്നത് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക സംവിധാനമാണ്.അതായത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിലുള്ള പേജുകൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ബ്രൗസർ വഴി…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

ഏതാണ്ട് 200 കോടിയോളം ജനങ്ങൾ ആൻഡ്രോയ്ഡ് OS ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് കണകാക്കുന്നു.2008 ലാണ് ആൻഡ്രോയ്ഡ് ലോകത്ത് എത്തിയതെങ്കിലും അതിനു മുൻപേ ഒരാൾ ഇത് കേട്ടിരുന്നു. ആൻഡ്രോയ്ഡിന്റെ സൃഷ്ടാവായ ആൻഡി റൂബിൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരട്ടപ്പേരായിരുന്നു ആൻഡ്രോയ്ഡ്. 1988-90 വർഷങ്ങളിൽ ആപ്പിളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

WWW.PALATHULLY.COM നാമെല്ലാം FB യിലും മറ്റും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നു . യാത്രകൾ , ചരിത്രങ്ങൾ , അറിവുകൾ , സയൻസ് , സാഹിത്യം അങ്ങിനെ നമുക്കറിയാവുന്ന സകല വിഷയങ്ങളും നാം മറ്റുള്ളവർക്കായി പങ്കുവെയ്ക്കുന്നു . സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ എഴുതുന്നതല്ലാതെ പലരും…

1 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More