🇮🇳ഇന്ത്യയുടേയും അമേരിക്കയുടേയും സൈനിക താവളങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും പരസ്പരം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള സൈനിക സഹകരണ കരാറാണ് ലെമോവ.Logistics Exchange Memorandum of Agreement(LEMOA).കര, നാവിക,വ്യോമസേന താവളങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഇതുവഴി പരസ്പരം ഉപയോഗിക്കാം. 🇮🇳 യുദ്ധക്കാലത്ത് കരസേനയുടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശം സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

780 ബില്യൺ ജനങ്ങളിൽ 730 മില്യൺ ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്നത് ദ്വീപുകളിലാണ് ഏതാണ്ട് 11% വരും. അതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ജാവ ദ്വീപാണ്. ഇവിടെ മാത്രം 14 കോടിയോളമാണ് ജനസംഖ്യ. രണ്ടാമത് ജപ്പാനിലെ ഹൊൻഷു ദ്വീപ് ജനസംഖ്യ 10.4 കോടി. കരയുടെ…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

ഗ്വാട്ടിമാലയിൽ നിന്നെരുപക്ഷി വിശേഷം — നിരവധി മരങ്ങളുടെ നാട് എന്ന മായൻന്മരുടെ ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് ഗ്വാട്ടിമാല എന്ന പദം രൂപം കെണ്ടത്. പേര് പോലെ തന്നെ നിരവധി ഇടതൂർന്ന വൃക്ഷങ്ങളും നിഗൂഢമായാ വനാന്തരങ്ങൾ കൊണ്ടും സമ്പന്നമാണ് ഗ്വാട്ടിമാല . ഈ വനാന്തരങ്ങളിൽ…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നെതർലൻഡ്സിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇന്ന് J B വാൻ ഹെൽമോണ്ട് എന്ന രസതന്ത്രജ്ഞനാണ് ഗ്യാസ് എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ഗോസ്റ്റ് (പ്രേതം)എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഗ്യാസ് എന്ന പേര് വന്നതെന്നും പറയുന്നുണ്ട്.തീ കത്തിക്കാനും മറ്റുമുള്ള വാതകങ്ങളുടെ കഴിവാണ് അതിന്…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

പ്രതിരോധ ചർച്ചകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർന്നു വരുന്ന പദങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ബ്ലു വാട്ടർ നേവി (Blue water navy ) എന്നത്. ഒരു രാജ്യത്തിന് വൻശക്തി പദവി അവകാശപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ ഉപാധികളിൽ ഒന്നാണ് കരുത്തുറ്റ ഒരു ബ്ലു വാട്ടർ നേവി. ലോകത്തെവിടെയും…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail
പലതുള്ളി
Collecting Knowledge for you !

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More