80486

ഇക്കാലത്തെ ഡെസ്‌ക്ടോപ്പുകളെയും ലാപ്പ്ടോപ്പുകളെയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന മൈക്രോപ്രൊസസ്സറുകളിൽ പലതിലും നൂറു കോടിയിലേറെ ട്രാന്സിസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ട് . മൊബെൽ ഫോൺ ചിപ്പുകളിൽ പോലും അനേക കോടി ട്രാന്സിസ്റ്ററുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് . ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വിപ്ലവത്തിന് അര നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ചരിത്രമെയുളൂ . വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിര്മിച്ചിറക്കിയ…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail
പലതുള്ളി
Collecting Knowledge for you !

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More