energy

ആയുധങ്ങളുടെ പരിണാമം കല്ലിൽ നിന്നും തുടങ്ങി അമ്പും വില്ലിലൂടെയും തോക്കുകളിലൂടെയും പരിണമിച് മിസൈലുകളിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് .ആ പരിണാമത്തിന്റെ അടുത്ത ദശയാവണം ഡയറക്ടഡ് എനർജി വെപ്പൺസ് എന്ന് പറയുന്ന തരം ആയുധങ്ങൾ . ഊർജസാന്ദ്രതയേറിയ ബീമുക ളെ ആയുധങ്ങൾ ആയി ആക്കി…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഘടനയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഇരുണ്ട ഊർജ്ജം എന്ന അസ്തിത്വമാണ് , എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ശാസ്ത്ര നിഗമനങ്ങൾ .ദൃശ്യ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏകദേശം 68 % ഇരുണ്ട ഊർജമാണെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് .എന്താണ് ഈ ഇരുണ്ട ഊർജ്ജം എന്നതിനെക്കുറിച് പൂർണമായും ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാകുന്ന ധാരണകൾ…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail
പലതുള്ളി
Collecting Knowledge for you !

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More