hitan

കരയിലും ജലത്തിലുമായി ഭൂമി ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയാണ് നീലതിമിംഗിലം ! മറ്റു പലജീവികളുടെയും പരിണാമം ജലത്തിൽ നിന്നും കരയിലേക്കാണെങ്കിൽ തിമിംഗിലം നേരെ തിരിച്ചാണ് ഉടലെടുത്തത് . കരയിലെ ഏതോ ജീവിയിൽ നിന്നാണ് ഈ കൂറ്റൻ ജീവി പരിണമിച്ചു ഇന്നത്തെ…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail
പലതുള്ളി
Collecting Knowledge for you !

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More