honnold

“ബുദ്ധിമുട്ടി ” മല കയറി വരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പകാരനെയും അതിന് മുകളിൽ അതിലും ബുദ്ധിമുട്ടി വീഡിയോ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മുക്ക് കാണാം . ഒരു കയറുപോലും ഇല്ലാതെ മല കയറിവരുന്ന ആ ചെറുക്കനാണ് അലക്സ് ഹോന്നോൾഡു് (Alexander J.…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail
പലതുള്ളി
Collecting Knowledge for you !

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More