water

Animals

WATER MONSTER !!

by Julius Manuel
by Julius Manuel

ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പാവയാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും സത്യമതല്ല. ഇതാണ് Axolotl എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള മെക്സിക്കൻ സലമാണ്ടർ. water monster എന്ന് അപര നാമമുള്ള ഇതിനു കൈ കാലുകൾ അറ്റുപോയാലും വീണ്ടും പുനരുജീവിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. മെക്സിക്കൊയിലെ Xochimilco തടാകത്തിലാണ് അക്സൊലൊട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ…

1 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail
പലതുള്ളി
Collecting Knowledge for you !

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More