സാധാരണ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആവുക എന്നത് വലിയ ഒരു ദൗത്യമാണ് . കോടിക്കണക്കിനു ഡോളർ ചെലവാക്കിയുള്ള പ്രചാരണവും തെരഞ്ഞെടുപ്പും കഴിഞ്ഞാണ് അമേരിക്കൻ പ്രേസിടെന്റും വൈസ് പ്രേസിടെന്റും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് . പക്ഷെ പ്രസിഡന്റ് /വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടാതെ ഒരാൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ്…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

തൊണ്ണൂറുകളുടെ ആദ്യം മുതൽ ഏകദേശം10 വർഷത്തിൽ ഒരു ജനറേഷൻ എന്നതോതിലാണ് മൊബെൽ വാർത്താവിനിമയത്തിന്റെ പരിണാമം . വോയിസ് കോളുകളും SMS ഉം ഏതാനും kbps മാത്രം ഡാറ്റ റേറ്റും ഉള്ള രണ്ടാം തലമുറ മൊബൈൽ സംവിധാനങ്ങളാണ് തൊണ്ണൂറുകളിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് . ഓരോ…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

മനുഷ്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള ജീവികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന ജീവികളാണ് വണ്ണാത്തിക്കിളികൾ . ഇവയുടെ ബുദ്ധിയുടെ നിലവാരം ചിമ്പാൻസികളോടും ഡോള്ഫിനുകളോടും കിടനിൽക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിട്ടുളളത് .ബുദ്ധി അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിററർ ടെസ്റ്റ് വിജയിച്ച ഏക പക്ഷിയും ഇവർ തന്നെ . കാഴ്ചയിൽ…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

ഒരു ടൺ AC എന്നാൽ ഒരു ടൺ ഐസ് പൂർണമായും ഉരുക്കുവാൻ വേണ്ട താപത്തിന്റെ അളവിനേയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.ഒരു ടണ്ണിന്റെ AC ഓരോ മണിക്കൂറിലും 12000 btu (british thermal unit) താപം വലിച്ചു മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന ഉപകരണമാണ്.ഒരു റൂമിന് എത്ര ടണ്ണിന്റെ…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail

🇮🇳ഇന്ത്യയുടേയും അമേരിക്കയുടേയും സൈനിക താവളങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും പരസ്പരം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള സൈനിക സഹകരണ കരാറാണ് ലെമോവ.Logistics Exchange Memorandum of Agreement(LEMOA).കര, നാവിക,വ്യോമസേന താവളങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഇതുവഴി പരസ്പരം ഉപയോഗിക്കാം. 🇮🇳 യുദ്ധക്കാലത്ത് കരസേനയുടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശം സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail
പലതുള്ളി
Collecting Knowledge for you !

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More