bandit

സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദം കൊണ്ട് വഴിതെറ്റിപ്പോയ അതിബുദ്ധിമാനായ ഒരു പാവം കുറ്റവാളിയുടെ കഥ. 2015 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇ-ബെയിൽ ഒരു പരസ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു Cessna 182, FAA registration number N2183P വിമാനം വില്പ്പനക്ക് എന്നായിരുന്നു. ഇടിച്ചു നശിച്ച ഒരു വിമാനം പുതുക്കി പണിതതായിരുന്നു…

1 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail
പലതുള്ളി
Collecting Knowledge for you !

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More