latex

Science

LaTeX

by Haneesh Km
by Haneesh Km

LaTeX, which is pronounced «Lah-tech» or «Lay-tech» നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ലേഖനമോ, റിപ്പോർട്ടോ തയ്യാറാക്കണമെന്നു കരുതുക. ആ ലേഖനത്തിൽ ഒരു പാട് പട്ടികകളും ചിത്രങ്ങളും അനുബന്ധങ്ങളും അവലംബങ്ങളും ചേർക്കണമെന്നും കരുതുക. ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും കൂടുതൽപ്പേരും ആശ്രയിക്കുന്നത്…

1 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail
പലതുള്ളി
Collecting Knowledge for you !

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More