ships

വിവരശേഖരണത്തിനും രഹസ്യമായ നാവിക ദൗത്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പലുകളാണ് ചാര കപ്പലുകൾ . അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ രീതി കൊണ്ടുതന്നെ അവയെപ്പറ്റി വിവരങ്ങളും വളരെയൊന്നും ലഭ്യമല്ല .പല രാജ്യങ്ങളും വലിയ മൽസ്യ ബന്ധന ബോട്ടുകൾപോലും വിവര ശേഖരണത്തിനും സ്‌പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷനുകൾക്കുമുള്ള യാനങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്ന…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail
പലതുള്ളി
Collecting Knowledge for you !

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More