sphinx

പകുതി മനുഷ്യനും പകുതി സിംഹവുമായ പല സങ്കൽപ്പങ്ങളും പുരാതന സംസ്കാരങ്ങളിൽ ആവിര്ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഭാരതീയ പുരാണങ്ങളിലെ നരസിംഹം , ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണ് . ഹിരണ്യ കശിപു എന്ന അതിശക്തമായ അസുര പ്രമാണിയെ വകവരുത്താനാണ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു നരസിംഹ അവതാരം കൈകൊള്ളുനത്…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail
പലതുള്ളി
Collecting Knowledge for you !

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More