turing

കണക്കു കൂട്ടുന്ന യന്ത്രങ്ങളുടെ ചരിത്രം എത്ര പുരാതനമാണെന്ന് കണക്കുകൂട്ടുക ദുഷ്കരമാണ് . പുരാതനകാലം മുതൽ തന്നെ വേഗത്തിൽ കണക്കു കൂട്ടാൻ പല സൂത്രങ്ങളും മനുഷ്യൻ വികസിപ്പിച്ചിരുന്നു . . നാം ഇന്നുകാണുന്ന കണക്കുകൂട്ടൽ യന്ത്രങ്ങളുടെ ( കംപ്യൂട്ടറുകളുടെ ) വികസനത്തിൽ സുപ്രധാന…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail
പലതുള്ളി
Collecting Knowledge for you !

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More