wynad

ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഒരിക്കൽ ഒരു gold rush ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയുമോ.. നമ്മുടെ വയനാടിന് ഇങ്ങനെയും ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. പുരാതന കാലത്ത് ഏതാണ്ട് 1700 കാലഘട്ടത്തിൽ നീലഗിരിയിലെ ആദിവാസികൾ ആ പ്രദേശത്തെ സ്വർണനിക്ഷേപം കണ്ടെത്തുകയും അത് ഉലയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കുറുമ്പർ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ…

0 FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail
പലതുള്ളി
Collecting Knowledge for you !

Palathully uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More